Deze vinding maakt woontorens leefbaarder en de bouw lucratiever

22-2-2018

Het voormalige ING-kantoor aan het Amsterdamse Westerpark wordt getransformeerd naar een woontoren. Door een geheel nieuwe woningbouwtypologie wordt de toren ‘binnenstebuiten’ gekeerd, waardoor er aanzienlijk meer gebruiksoppervlakte wordt gecreëerd dan volgens traditionele bouwmethoden het geval zou zijn.

VJ sprak op locatie af met Menno Kooistra, partner-architect bij TANK, een architectenbureau dat dit jaar octrooi ontvangt voor deze zogenoemde ‘kernloze gebouwen’. De woontoren in het Westerpark, met de naam ‘Voortuinen’, wordt de eerste die volgens deze typologie wordt gerealiseerd. Ontwikkelaar is Pinnacle Property Development.

Terrassen
De woontoren dankt zijn naam aan de privé terrassen die als toegang tot de woningen dienen. ‘’Ieder appartement krijgt zo zijn eigen voortuin,’’ vertelt Kooistra. ‘’In plaats van liften en een trappenhuis in de kern van het gebouw, worden die nu aan de buitenkant gerealiseerd. Als bewoner stap je vanuit het Westerpark, via de lift, direct in je eigen voortuin.”

Maximale woonruimte
Door het verplaatsen van de liften vanuit het midden van het gebouw naar de gevel, zijn alle interne gangen en een centrale lobby overbodig geworden. ‘’Die vrijgekomen ruimte wordt nu volledig benut als woonruimte: op de voormalige plek van de liftschachten en de trappenhuizen komen nu de badkamers en bergingen van de appartementen.’’

Dankzij de nieuwe woningbouwtypologie wordt de oppervlakte die als woonruimte wordt gebruikt vergroot van 55% tot 85% van de totaaloppervlakte (zie hieronder). Dat betekent dus meer en/of grotere appartementen voor toekomstige bewoners doordat de gebruiksoppervlakte (GO) in verhouding tot de brutovloeroppervlakte (BVO) wordt gemaximaliseerd en bovenal een hoger rendement voor de ontwikkelaar.

De ‘traffic space’ neemt aanzienlijk af, terwijl de ‘living space’ aanzienlijk toeneemt.

Aanbouw
Het casco van het voormalige ING-gebouw blijft bestaan en vormt een karakteristiek detail in iedere woning. Voor de terrassen wordt aan elke kant van het gebouw een aanbouw van 2.70 meter gerealiseerd. Het aantal liften wordt ten opzichte van de oude situatie verdubbeld. Voor elke twee appartementen (op dezelfde verdieping) komt er één lift. Deze lift deelt een bewoner dus met de directe buren op de eigen verdieping én de onder- en bovenburen die aan dezelfde liftschacht wonen. Er zijn uiteraard ook trappen in de aanbouw en in het geval van brand geldt het recht van overpad: het oversteken van het terras van iemand anders.

Trends en wensen
Volgens Kooistra ontstond het idee voor deze woningbouwtypologie door allerlei verschillende trends en wensen die de architecten van TANK de laatste jaren tegenkwamen in hun werk: namelijk de wens van ontwikkelaars om de gebruiksoppervlakte zo groot mogelijk te krijgen; de wens van bewoners en beheerders om overlast en de kans op achterstallig onderhoud in gangen, entreehallen en galerijen tegen te gaan; en de vraag vanuit de markt naar (meer) buitenruimte bij de woning. Daarnaast zijn de woningen flexibel in te delen, onder andere dankzij een tweede voordeur waardoor een deel van de woning verhuurd kan worden of gebruikt als kantoor.

Hoogbouw
TANK is in gesprek met diverse ontwikkelaars om deze woningbouwtypologie in meer projecten toe te passen. Kooistra vertelt dat de kernloze gebouwen nog makkelijker te realiseren zijn bij nieuwbouwprojecten dan bij transformatieprojecten. ‘’Bij het ING-kantoor hadden we te maken met een kern bestaande uit draagmuren, waardoor deze creatief benut moest worden (als badkamers en bergruimten aan de achterkant van de appartementen) om de toren binnenstebuiten te keren. Bij nieuwbouw kun je echter direct zonder kern gaan ontwerpen.’’ Hij raadt dan ook aan de hoogbouw in de veel bediscussieerde Sluisbuurt direct volgens deze typologie te ontwerpen.

Planning
Het strippen van het ING-kantoorgebouw is in november 2017 van start gegaan. Binnenkort starten de bouwwerkzaamheden. De verkoop zal naar alle waarschijnlijkheid tussen maart en juli dit jaar van start gaan.
 

Bron: www.vastgoedjournaal.nl

 
 
 
 
 
 
 
AMSTERDAM FEATURE KANTOORTRANSFORMATIE PINNACLE TANK ARCHITECTURE